כניסה
יארא מידיה
מסנן
סידורי בחר עיר תיאור גודל מספר תמונה
1 איכסאל כניסה לכפר על עמוד ראשון אחרי הגשר 6x3 137
2 איכסאל יציאה מהכפר על עמוד ראשון לפני הגשר 6x3 138
3 איכסאל כניסה לכפר על עמוד שני אחרי הגשר 6x3 135
4 איכסאל יציאה מהכפר על עמוד שני לפני הגשר 6x3 136
5 איכסאל יציאה מהכפר על עמוד שלישי לפני הגשר 6x3
6 איכסאל כניסה לכיוון הכפר על עמוד שלישי אחרי הגשר 6x3
7 איכסאל כניסה לכפר תחנת דלק פז 6x3 140
8 איכסאל יציאה מהכפר תחנת דלק פז 6x3 141
9 אעבלין כניסה ראשית ליישוב 6x3
10 אעבלין יציאה ראשית ליישוב 6x3
11 באקה כניסה צפונית ליישוב על עמוד 6x2 590
12 באקה יציאה צפונית מהיישוב על עמוד 6x2 591
13 באקה כניסה צפונית ליישוב על עמוד 6x3
14 באקה יציאה צפונית מהיישוב על עמוד 6x3
15 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - ראשון 6x3
16 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - שני 6x3
17 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - שלישי 6x3
18 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - רביעי 6x3
19 באקה כניסה ראשית מכיוון נתניה על עמוד ראשון 6x3
20 באקה יציאה ראשית לכיוון נתניה על עמוד ראשון 6x3
21 באקה יציאה דרומית ליישוב לכיוון נתניה עמוד שני 6x3
22 באקה כניסה דרומית ליישוב מכיוון נתניה עמוד שני 6x3
23 בועינה נג'דאת כניסה ראשית ליישוב על גדר לשני כיוונים - שני 6x3 354
24 בועינה נג'דאת כניסה ראשית ליישוב על גדר לשני כיוונים - ראשון 6x3 355
25 בועינה נג'דאת מרכז יישוב על גדר אצטדיון ליד בנין המועצה 6x2 356
26 ביר אלמכסור כביש כניסה וציר ראשי לכפר אחרי כיכר לכיוון כניסה 6x3
27 ביר אלמכסור כביש כניסה וציר ראשי לכפר אחרי כיכר לכיוון יציאה 6x3
28 בית ג'ן כניסה ראשית לישוב 6x2 548
29 בית ג'ן יציאה ראשית מהישוב 6x2 549
30 בענה ד. אלאסד כביש ראשי מחבר שני יישובים 6x3
31 בענה ד. אלאסד יציאה לכיוון הצומת הראשית 6x3
32 ברטעה כניסה ראשית 6x2 642
33 ברטעה יציאה ראשית 6x2 643
34 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - ראשון 6x3
35 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - שני 6x3
36 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - שלישי 6x3
37 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - רביעי 6x3
38 גת כניסה ראשית לכיוון נתניה 6x3
39 גת כניסה ראשית לכיוון באקה 6x3
40 דבוריה יציאה ראשית ליישוב על גג תחנת דלק פז 6x2 143
41 דבוריה כניסה ראשית ליישוב על גדר תחנת דלק פז - ראשון 6x2 144
42 דבוריה כניסה ראשית ליישוב על גדר תחנת דלק פז - שני 6x2 145
43 דבוריה כניסה / יציאה ראשית ליישוב על גג תחנת דלק פז 6x2 146
44 דבוריה כניסה ראשית ליישוב 6x3 147
45 דבוריה יציאה ראשית מיישוב 6x3 148
46 דבוריה כניסה ראשית תחילת הכפר מצד ימין 6x3
47 דבוריה יציאה ראשית תחילת הכפר מצד שמאל 6x3
48 דיר אלאסד כניסה ראשית לישוב על עמוד 6x3
49 דיר אלאסד יציאה ראשית מהישוב על עמוד 6x3
50 דיר חנא ציר ראשי דיר חנא לשני כיוונים 6x3
51 דיר חנא במרכז הכפר בכביש הראשי לכיוון עילבון ומג'אר - צד ימין 6x3
52 דיר חנא כביש ראשי לכיוון עראבה על גדר גני דיר חנא - רביעי 6x3
53 דיר חנא כביש ראשי לבאים מעראבה לשני הכיוונים - שלישי 6x3
54 דיר חנא כניסה לדיר חנא מכיוון עילבון מג'אר לכיוון עלייה 6x2 371
55 דיר חנא יציאה מדיר חנא לכיוון עילבון מג'אר לכיוון ירידה 6x2 372
56 דיר חנא במרכז הכפר בכביש הראשי לכיוון עילבון ומג'אר - צד שמאל 6x3
57 דיר חנא כביש ראשי לבאים מעראבה לשני הכיוונים - שני 6x3
58 דיר חנא כביש ראשי לבאים מעראבה לשני הכיוונים - ראשון 6x3
59 דלית אלכרמל כניסה ראשית מכיוון מישור החוף כיכר ראשונה לכיוון מרכז - ראשון 6x3
60 דלית אלכרמל כניסה ראשית מכיוון מישור החוף כיכר ראשונה לכיוון מרכז - שני 6x3
61 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם מצד ימין לכיוון כניסה 6x2 330
62 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם מצד שמאל לכיוון יציאה 6x2 331
63 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם מצד שמאל לכיוון כניסה על עמוד 6x2 332
64 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם מצד ימין לכיוון יציאה על עמוד 6x2 333
65 זימר כביש ראשי מכיוון באקה לנתניה מעל לבניין 6x3
66 זימר כביש ראשי מכיוון נתניה לבאקה מעל לבניין 6x3
67 זלפה כניסה ראשית ליישוב 6x3 654
68 זלפה יציאה ראשית מהיישוב - ראשון 6x3 653
69 זלפה יציאה ראשית מהיישוב - שני 6x3
70 זרזיר כניסה לכפר מכיוון הסוללים 6x3
71 זרזיר יציאה מהכפר לכיוון הסוללים 6x3
72 זרזיר יציאה אחרי כיכר ראשונה על עמוד 6x3 224
73 זרזיר כניסה אחרי כיכר ראשונה על עמוד 6x3 225
74 זרזיר כניסה אחרי תחנת דלק על עמוד 6x2 218
75 זרזיר יציאה אחרי תחנת דלק על עמוד 6x2 219
76 זרזיר מרכז זרזיר לכיוון יציאה 6x3
77 זרזיר מרכז זרזיר לכיוון כניסה 6x3
78 טורעאן כניסה ראשית ליישובצמוד לתחנת דלק לשני כיוונים 6x3
79 טורעאן כניסה ראשית ליישוב 6x3
80 טורעאן יציאה ראשית מהיישוב 6x3
81 טורעאן כניסה ראשית ליישוב על גדר ליד תחנת דלק לשני כיוונים 6x3
82 טייבה כביש ראשי מכיוון כוכב יאיר לפני הגשר/מול בית הספר - שני 6x2 667
83 טייבה כביש ראשי לכיוון כוכב יאיר אחרי הגשר/מול בית הספר - ראשון 6x2 666
84 טייבה כביש ראשי ליד גשר צד ימין לכיוון נתניה 6x3
85 טייבה כביש ראשי ליד גשר צד שמאל לכיוון טירה 6x3
86 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - רביעי 6x3
87 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - שלישי 6x3
88 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - שני 6x3
89 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - ראשון 6x3
90 טייבה העמק כניסה ראשית על עמוד 6x2 158
91 טייבה העמק יציאה ראשית על עמוד 6x2 160
92 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון יציאה - ראשון 6x3
93 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון יציאה - שני 6x3
94 טירה כביש ראשי מעל בניין לשני הכיוונים 6x3
95 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון מרכז 6x3
96 טירה תחילת היישוב לשני הכיוונים ליד כיכר - ראשון 6x3
97 טירה תחילת היישוב לשני הכיוונים ליד כיכר - שני 6x3
98 טירה תחילת היישוב לכיוון יציאה ליד כיכר - שלישי 6x3
99 טמרה כביש ראשי על גדר לשני הכיוונים - שני 6x3
100 טמרה כביש ראשי על גדר לשני הכיוונים - ראשון 6x3
101 טמרה מרכז העיר לכיוון יציאה 6x3
102 טמרה מרכז העיר לכיוון כניסה 6x3
103 טמרה מרכז העיר מעל בניין מול הכיכר 6x3
104 טמרה העמק עמוד כניסה ראשית 6x2
105 טמרה העמק עמוד יציאה ראשית 6x2
106 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - רביעי 6x3
107 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - שלישי 6x3
108 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - שני 6x3
109 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - ראשון 6x3
110 יפיע כניסה לכיוון נצרת מעל בניין 6x3
111 יפיע יציאה לכיוון מגדל העמק מעל בניין 6x3
112 יפיע כביש ראשי מול הכיכר 6x3
113 יפיע יצאה לכיוון מ.העמק מצד ימין 6x3
114 יפיע כניסה מכיוון מ.העמק מצד ימין 6x3
115 יפיע יציאה לכיוון מגדל העמק עמוד 6x3
116 יפיע כניסה מכיוון מגדל העמק עמוד 6x3
117 ירכא יציאה לצומת ירכא יאסיף על גדר לשני הכיוונים 6x3
118 ירכא כניסה ראשית לכיוון יציאה כניסה לחנות רהיטים 6x3
119 ירכא יציאה ראשית על גדר חנות רהיטים 6x3 494
120 ירכא כניסה ראשית ליד הצומת כניסה לחנות רהיטים 6x2 502
121 ירכא כניסה ראשית ליד הצומת לשני הכיוונים 6x2 503
122 כאבול יציאה ראשית על עמוד 6x3
123 כאבול כניסה ראשית על עמוד 6x3
124 כוכב א. אלהיג'א מרכז הכפר ליד מרכז פייס - שני 6x2 240
125 כוכב א. אלהיג'א מרכז הכפר ליד מרכז פייס - ראשון 6x2 239
126 כוכב א. אלהיג'א כניסה ראשית לישוב 6x2 241
127 כוכב א. אלהיג'א יציאה ראשית מהשוב 6x2 242
128 כעביה כעביה חג'אג'רה חילף טבאש כיכר ראשית - שלישי 6x3 211
129 כעביה כעביה חג'אג'רה חילף טבאש כיכר ראשית - שני 6x3 212
130 כעביה כעביה חג'אג'רה חילף טבאש כיכר ראשית - ראשון 6x3 213
131 כפר ברא יציאה ראשית מהיישוב על עמוד ראשון 6x2 712
132 כפר ברא כניסה ראשית ליישוב על עמוד ראשון 6x2 713
133 כפר ברא כניסה ראשית ליישוב על עמוד שני 6x3 714
134 כפר ברא יציאה ראשית מהיישוב על עמוד שני 6x3
135 כפר יאסיף כביש ראשי לכיוון מרכז על עמוד 6x3 518
136 כפר יאסיף כביש ראשי לכיוון ירכא על עמוד 6x3
137 כפר יאסיף כביש ראשי מרכז יישוב לשני הכיוונים 6x2 519
138 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - חמישי 6x3
139 כפר כנא כניסה ראשית על עמוד ראשון - כניסה מכיוון משהד 6x3
140 כפר כנא יציאה ראשית על עמוד ראשון - יציאה לכיוון משהד 6x3
141 כפר כנא כניסה ראשית על עמוד שני - כניסה מכיוון משהד 6x3
142 כפר כנא יציאה ראשית על עמוד שני - יציאה לכיוון משהד 6x3
143 כפר כנא על גדר ב''ס 6x2
144 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר בחזית מעל הדואר לכיוון נצרת 6x3
145 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר חטיבת ביניים - ראשון 6x3
146 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר חטיבת ביניים - שני 6x3
147 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר חטיבת ביניים - שלישי 6x3
148 כפר כנא יציאה מהכפר לכיוון צומת בית רימון ראשון 6x3
149 כפר כנא כניסה לכפר מכיוון צומת בית רימון - שני 6x3
150 כפר כנא יציאה מהכפר לכיוון צומת בית רימון שני 6x3
151 כפר כנא כניסה לכפר מכיוון צומת בית רימון - ראשון 6x3
152 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - שני 6x3
153 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - שלישי 6x3
154 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - ראשון 6x3
155 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - רביעי 6x3
156 כפר מנדא כביש ראשי מול השוק - ראשון 6x3 230
157 כפר מנדא כביש ראשי מול השוק - שני 6x3 231
158 כפר מנדא כביש ראשי מול השוק - שלישי 6x3 232
159 כפר מסר כניסה ראשית ליישוב 6x2 163
160 כפר מסר יציאה ראשית מהיישוב 6x2 164
161 כפר סמיע עמוד כניסה ראשית 6x2
162 כפר סמיע עמוד יציאה ראשית 6x2
163 כפר קרע מרכז היישוב כניסה/יציאה 6x3 629
164 כפר קרע מרכז היישוב לכיוון יציאה מעל חנות 6x3 630
165 כפר קרע מרכז היישוב כניסה מעל חנות 6x2 632
166 כפר קרע מרכז היישוב לכיוון יציאה מעל חנות 6x2 633
167 כפר קרע מרכז היישוב מעל בניין 6x3
168 מג'אר כניסה ראשית ליישוב מכיוון טבריה 6x3
169 מג'אר יציאה ראשית מהיישוב לכיוון טבריה 6x3
170 מג'אר כביש ראשי כניסה 6x2 361
171 מג'אר כביש ראשי יציאה 6x2 362
172 מג'אר כניסה ראשית מעל בניין 6x3
173 מג'ד אלכרום כניסה מכיוון עכו - שני 6x3
174 מג'ד אלכרום יציאה לכיוון עכו - שני 6x3
175 מג'ד אלכרום כניסה מכיוון עכו - ראשון 6x3
176 מג'ד אלכרום יציאה לכיוון עכו - ראשון 6x3
177 מג'ד אלכרום יציאה לכיוון עכו צד שמאל 6x3
178 מג'ד אלכרום כניסה מכיוון עכו צד שמאל 6x3
179 מיגל כביש ראשי מכיוון באקה לכיוון נתניה 6x3
180 מיגל כביש ראשי מכיוון נתניה לכיוון באקה 6x3
181 מכר כניסה ראשית מכיוון עכו 6x3
182 מכר יציאה ראשית לכיוון עכו 6x3
183 מכר ג'דידה כניסה ראשית מכיוון עכו על גדר איצטדיון - שלישי 6x2 478
184 מכר ג'דידה כניסה ראשית מכיוון עכו על גדר איצטדיון - שני 6x2 479
185 מכר ג'דידה כניסה ראשית מכיוון עכו על גדר איצטדיון - ראשון 6x2 480
186 מעלות כניסה מערבית מאיזור תעשייה 6x3
187 מעלות יציאה מערבית מאיזור תעשייה 6x3
188 משהד כביש ראשי מול בניין המועצה - ראשון 6x3 173
189 משהד כביש ראשי מול בניין המועצה - שני 6x3 174
190 משירפה כניסה ראשית על גדר 6x2 658
191 משירפה יציאה ראשית על גדר 6x2 659
192 נאעורה העמק כביש ראשי על עמוד כניסה 6x3
193 נאעורה העמק כביש ראשי על עמוד יציאה 6x3
194 נחף בכניסה הראשית - ראשון 6x3
195 נחף בכניסה הראשית - שני 6x3
196 נחף בכניסה הראשית - שלישי 6x3
197 נין העמק כניסה ראשית 6x3
198 נין העמק יציאה ראשית 6x3
199 נצרת כניסה מכיוון ציפורי מול תחנת דלק לכיוון העיר - אחרי הכיכר 6x3
200 נצרת יציאה מכיוון ציפורי מול תחנת דלק לפני הכיכר 6x3
201 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר שלישית לכיוון ירידה - על גדר 6x3
202 נצרת יציאה לכיוון צפורי מצד שמאל על עמוד 6x2 2-b
203 נצרת כניסה מכיוון צפורי מצד ימין על עמוד 6x2 2-a
204 נצרת כניסה מכיוון ציפורי בעלייה מצד שמאל 6x3
205 נצרת יציאה לכיוון ציפורי בירידה מצד ימין 6x3
206 נצרת צומת אלח'אנוק על גדר ליד משטרה - ראשון 6x3
207 נצרת צומת אלח'אנוק ליד תחנת אוטובוס - ראשון 6x3 14
208 נצרת צומת אלח'אנוק ליד תחנת אוטובוס - שני 6x3 15
209 נצרת צומת אלח'אנוק ליד תחנת אוטובוס - שלישי 6x3 16
210 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון ריינה מול הצומת - ראשון 6x3 17
211 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון ריינה מול הצומת - שני 6x3 18
212 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון ריינה מול הצומת - שלישי 6x3 19
213 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון עוקף נצרת עילית 6x3 20
214 נצרת בית חולים איטלקי כביש מחבר מוסמאר מאר יוסף על עמוד - שני 6x3
215 נצרת צומת אלח'אנוק על גדר ליד משטרה - שני 6x3
216 נצרת לפני צומת אלח'אנוק על גג בניין לבאים מכיוון ריינה - שני 6x3
217 נצרת לפני צומת אלח'אנוק על גג בניין לבאים מכיוון ריינה - ראשון 6x3
218 נצרת כביש ראשי נמסאוי - אלח'אנוק על גדר לשני הכיוונים - ראשון 6x3
219 נצרת כביש ראשי נמסאוי - אלח'אנוק על גדר לשני הכיוונים - שני 6x3
220 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר לכיוון נצרת עילית - ראשון 6x3 27
221 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר לכיוון נצרת עילית - שני 6x3 26
222 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר לכיוון נצרת עילית - שלישי 6x3 27-a
223 נצרת כיכר מוסמאר לכיוון העלייה לנצרת עילית ובית חולים איטלקי - ראשון 6x3
224 נצרת כיכר מוסמאר לכיוון העלייה לנצרת עילית ובית חולים איטלקי - שני 6x3
225 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - ראשון 6x3 28
226 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - שני 6x3 29
227 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - שלישי 6x3 30
228 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - רביעי 6x3 31
229 נצרת כביש ראשי נמסאוי מול ב"ס סנט גוזיף ליד תחנת אוטובוס 6x3 32
230 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - ראשון מלמעלה 6x3
231 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - שני 6x3
232 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - שלישי 6x3
233 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - רביעי 6x3
234 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - ראשון 6x3
235 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - שלישי 6x3
236 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - שני 6x3
237 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - רביעי 6x3
238 נצרת צומת סאלזיאן על גדר ספר סלזיאן 6x3
239 נצרת כביש סלזיאן על גדר ליד בית ספר אנגליה 6x3
240 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - חמישי 6x3
241 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - רביעי 6x3
242 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - שלישי 6x3
243 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - שני 6x3
244 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - ראשון 6x3
245 נצרת עוקף , מול תחנת דלק , לכיוון נצרת עילית 6x3 51
246 נצרת עוקף , מול תחנת דלק , לכיוון נצרת עילית באמצע לשני הכיוונים 6x3 52
247 נצרת עוקף , מול תחנת דלק , לכיוון חיפה 6x3 53
248 נצרת כביש ראשי על גדר מלון גרדניה - יציאה לכיוון עפולה - ראשון 6x3 55
249 נצרת כביש ראשי על גדר מלון גרדניה - יציאה לכיוון עפולה - שני 6x3 56
250 נצרת כביש ראשי מול מלון גרדניה ליד אבראג' נצרת - שני 6x2 58
251 נצרת כביש ראשי מול מלון גרדניה ליד אבראג' נצרת - ראשון 6x2 57
252 נצרת כביש ראשי על גדר ב''ס - מול אבראג' נצרת בכניסה לגרדניה - ראשון 6x3 49
253 נצרת כביש ראשי על גדר ב''ס - מול אבראג' נצרת בכניסה לגרדניה - שני 6x3 50
254 נצרת כיכר אלביר בעליות מעפולה , על גדר ליד כיכר וצומת אלביר - שני 6x3 70
255 נצרת כיכר אלביר בעליות מעפולה , על גדר ליד כיכר וצומת אלביר - ראשון 6x3 71
256 נצרת בכניסת ב''ח אנגלי מול הכיכר - שני 6x3
257 נצרת בכניסת ב''ח אנגלי מול הכיכר - ראשון 6x3
258 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - ראשון 6x3
259 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - שני 6x3
260 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - שלישי 6x3
261 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - רביעי 6x3
262 נצרת כביש ראשי מול מלון הגליל גדר מירילנד - שני 6x3
263 נצרת כביש ראשי מול מלון הגליל גדר מירילנד זווית - ראשון 6x3
264 נצרת כביש ראשי בעלייה למלון הגליל על גדר - שני 6x3
265 נצרת כביש ראשי בעלייה למלון הגליל על גדר - ראשון 6x3
266 נצרת מול ב''ס מסאר לכיוון העלייה 6x3
267 נצרת מול ב''ס מסאר לכיוון הירידה 6x3
268 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - רביעי 6x3
269 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין -שלישי 6x3
270 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - שני 6x3
271 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - ראשון 6x3
272 נצרת צפון העיר כביש סאליזיאן - ראשון 6x3
273 נצרת צפון העיר כביש סאליזיאן - שני 6x3
274 נצרת שכונת שנלר בצומת הכניסה על גבעה - ראשון 6x3
275 נצרת שכונת שנלר בצומת הכניסה על גבעה - שני 6x3
276 נצרת שכונת שנלר בכניסה זווית על גדר 6x3
277 נצרת שכונת שנלר מול הכיכר בכניסת ב''ס אלגליל 6x3
278 נצרת צומת אום ואסף לכיוון יפיע לפני כיכר הפיקוד 6x3
279 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - ראשון 6x3 99-a
280 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - שני 6x3 99-b
281 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - שלישי 6x3 99-c
282 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - רביעי 6x3 99-d
283 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - חמישי 6x3 99-e
284 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - ראשון 6x2 99
285 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - שני 6x2 100
286 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - שלישי 6x2 101
287 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - רביעי 6x2 102
288 נצרת כניסה מכיוון ציפורי מצד ימין על עמוד 6x3
289 נצרת עוקף , מול הצומת לשלושה הכיוונים 6x3
290 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר שלישית לכיוון עלייה - על גדר 6x3
291 נצרת כניסה מכיוון ציפורי בעליה לשכונת הגליל - עמוד ראשון 6x3
292 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר ראשונה לכיוון עלייה - עמוד שני 6x3
293 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית לפני כיכר שנייה לכיוון עליה - עמוד שלישי 6x3
294 נצרת יציאה לכיוון ציפורי בירידה משכונת הגליל - עמוד ראשון 6x3
295 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר ראשונה לכיוון ירידה - עמוד שני 6x3
296 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית לפני כיכר שנייה לכיוון ירידה - עמוד שלישי 6x3
297 נצרת בית חולים איטלקי כביש מחבר מוסמאר מאר יוסף על עמוד - ראשון 6x3
298 נצרת יציאה לכיוון ציפורי מצד ימין על עמוד 6x3
299 סג'ור כניסה מערבית לראמה צומת סג'ור מול הכיכר - שני 6x3
300 סג'ור כניסה מערבית לראמה צומת סג'ור מול הכיכר - ראשון 6x3
301 סולם כניסה לכפר לפני כיכר על גדר ב"ס 6x3 162
302 סולם כניסה ראשית לכפר על גדר לכיוון כניסה 6x3 161
303 סכנין כניסה מכיוון משגב על עמוד 6x3 400
304 סכנין יציאה לכיוון משגב על עמוד 6x3 401
305 סכנין כביש ראשי יציאה לכיוון משגב -שני 6x3
306 סכנין כביש ראשי כניסה מכיוון משגב - ראשון 6x3
307 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים מעל בניין - רביעי 6x3 412
308 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים מעל בניין - שלישי 6x3 411
309 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים מעל בניין - שני 6x3 409
310 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים מעל בניין - ראשון 6x3 407
311 סכנין מרכז היישוב לשני הכיוונים על גדר - ראשון 6x3
312 סכנין מרכז היישוב לשני הכיוונים על גדר - שני 6x3
313 סכנין כביש ראשי מרכז מול המסגד ליד כניסה לאיצטדיון - ראשון 6x3
314 סכנין כביש ראשי מרכז מול המסגד ליד כניסה לאיצטדיון - שני 6x3
315 סנדלה ציר ראשי לכיוון גנין - ראשון 6x3
316 סנדלה ציר ראשי לכיוון עפולה - שני 6x3
317 סנדלה ציר ראשי לכיוון גנין - שני 6x3
318 סנדלה ציר ראשי לכיוון עפולה - ראשון 6x3
319 עארה כניסה ראשית - שני 6x3
320 עארה כניסה ראשית - ראשון 6x3
321 עוספיה כניסה מכיוון האוניברסיטה 6x3 349
322 עוספיה יציאה לכיוון האוניברסיטה 6x3 350
323 עוספיה כביש ראשי חוצה יישוב על גג בניין לכיוון דאליה 6x2 351
324 עוספיה כביש ראשי חוצה יישוב על גג בניין לכיוון חיפה 6x2 352
325 עוספיה כביש ראשי על גדר מול רונסון - שני 6x3
326 עוספיה כביש ראשי על גדר מול רונסון - ראשון 6x3
327 עילבון כביש עוקף לכיוון מג'אר ק.1 6x2 357
328 עילבון כביש עוקף לכיוון מג'אר ק.2 6x2 358
329 עילבון כביש עוקף לכיוון צומת גולני ק. 1 6x2 359
330 עילבון כביש עוקף לכיוון צומת גולני ק. 2 6x2 360
331 עילוט איצטדיון כדורגל עילוט ,שער כניסה ראשי - שלישי 6x3
332 עילוט איצטדיון כדורגל עילוט ,שער כניסה ראשי - ראשון 6x3
333 עילוט איצטדיון כדורגל עילוט ,שער כניסה ראשי - שני 6x3
334 עילוט כניסה ראשית 6x3
335 עילוט יציאה ראשית 6x3
336 עין מאהל כניסה ראשית לישוב על גדר לשני הכיוונים - שני 6x3 132
337 עין מאהל כניסה ראשית ליישוב על גדר לשני כיוונים - ראשון 6x3 131
338 עראבה כביש ראשי לכיוון מרכז 6x3
339 עראבה כביש ראשי לכיוון סכנין 6x3
340 עראבה ציר ראשי כניסה לכפר מכיוון דיר חנא מצד ימין 6x3 381
341 עראבה ציר ראשי יציאה מהכפר לכיוון דיר חנא מצד שמאל 6x3 390
342 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון דיר חנא - ראשון 6x2 385
343 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון סכנין - ראשון 6x2 384
344 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון דיר חנא - שני 6x2 386
345 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון סכנין - שני 6x2 383
346 ערערה כניסה ראשית 6x3
347 ערערה יציאה ראשית 6x3
348 ערערה כביש ראשי מול איצטדיון שלט - ראשון 6x2 635
349 ערערה כביש ראשי מול איצטדיון שלט - שני 6x2 636
350 ערערה כביש ראשי מול איצטדיון שלט - שלישי 6x2 637
351 ערערה מרכז היישוב לכיוון כניסה - ראשון 6x2 639
352 ערערה מרכז היישוב לכיוון כניסה - שני 6x2 638
353 ערערה כביש ראשי מרכז היישוב המשך עליה צד שמאל - ראשון 6x2
354 ערערה כביש ראשי מרכז היישוב המשך עליה צד שמאל - שני 6x2
355 פקיעין כניסה ראשית מכיוון מעלות - שני 6x3
356 פקיעין כניסה ראשית מכיוון מעלות - ראשון 6x3
357 פרדיס כביש ראשי לכיוון יקנעם 6x3
358 פרדיס כביש ראשי לכיוון חיפה 6x3
359 פרדיס כביש ראשי - כניסה לישוב 6x3
360 פרדיס כביש ראשי - יציאה מהישוב 6x3
361 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית שני לכיוון טייבה 6x3
362 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון נתניה על עמוד לכיוון לטייבה 6x2 703
363 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון טייבה על עמוד לכיוון נתניה 6x2 704
364 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון נתניה על עמוד לכיוון לטייבה 6x2
365 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון טייבה על עמוד לכיוון נתניה 6x2
366 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון נתניה 6x3
367 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון טייבה 6x3
368 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית שני לכיוון נתניה 6x3
369 ראמה כניסה ראשית מכיוון כרמיאל על גג מרכז מסחרי לשני הכיוונים - ראשון 6x2 427
370 ראמה כיכר ראשי יציאה מהישוב 6x2 422
371 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - רביעי 6x3 422-1
372 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - שלישי 6x3 422-2
373 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - שני 6x3 422-3
374 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - ראשון 6x3 422-4
375 ראמה כביש חוצה כפר לכיוון מעלות על גדר בית ספר - ראשון 6x2 424
376 ראמה כביש חוצה כפר לכיוון מעלות על גדר בית ספר - שני 6x2 425
377 ראמה כביש חוצה כפר לכיוון מעלות על גדר בית ספר - שלישי 6x2 426
378 רהט רהט - כיוון יציאה 6x3
379 רהט מרכז ישוב לשני כיוונים 6x3
380 רהט רהט - כיוון כניסה 6x3
381 ריינה מרכז יישוב מול בנין המועצה לכיוון כפר כנא 6x3
382 ריינה מרכז יישוב מול בנין המועצה לכיוון נצרת 6x3
383 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - ראשון 6x3
384 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - שני 6x3
385 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - שלישי 6x3
386 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - רביעי 6x3
387 שיבלי כניסה ראשית ליישוב - ראשון 6x2 150
388 שיבלי כניסה ראשית ליישוב - שני 6x2 149
389 שעב יציאה ראשית 6x3
390 שעב כניסה ראשית 6x3
391 שפרעם כניסה ראשית על גדר לשני הכיוונים לפני כיכר אחרי פז 6x3
392 שפרעם כניסה ראשית דרומית ליד מפעלי קדמאני 6x3
393 שפרעם יציאה ראשית דרומית ליד מפעלי קדמאני 6x3
394 שפרעם כניסה ראשית דרומית 6x3
395 שפרעם יציאה ראשית דרומית 6x3
396 שפרעם כניסה ליד פייס זווית - ראשון 6x3
397 שפרעם כניסה ליד פייס זווית - שני 6x3
398 שפרעם כניסה דרומית על עמוד ליד הכיכר לשני הכיוונים 6x2 251
399 שפרעם כניסה על עמוד מול אגד 6x2 256
400 שפרעם יציאה על עמוד מול אגד 6x2 257
401 שפרעם מרכז יישוב על גדר לשני הכיוונים - ראשון 6x3
402 שפרעם מרכז יישוב על גדר לשני הכיוונים - שני 6x3
403 שפרעם כניסה מכיוון צומת קרית אתא על חזית קניון שפרעם - ראשון 6x3
404 שפרעם כניסה מכיוון צומת קרית אתא על חזית קניון שפרעם - שני 6x3