כניסה
יארא מידיה
מסנן
סידורי בחר עיר תיאור גודל מספר תמונה
1 אום אלגנם יציאה ראשית לישוב 3*6
2 אום אלגנם כניסה ראשית לישוב 3*6
3 איכסאל כניסה לכפר על עמוד ראשון אחרי הגשר 3*6 137
4 איכסאל יציאה מהכפר על עמוד ראשון לפני הגשר 3*6 138
5 איכסאל כניסה לכפר על עמוד שני אחרי הגשר 3*6 135
6 איכסאל יציאה מהכפר על עמוד שני לפני הגשר 3*6 136
7 איכסאל יציאה מהכפר על עמוד שלישי לפני הגשר 3*6
8 איכסאל כניסה לכיוון הכפר על עמוד שלישי אחרי הגשר 3*6
9 איכסאל כניסה לכפר תחנת דלק פז 3*6 140
10 איכסאל יציאה מהכפר תחנת דלק פז 3*6 141
11 אעבלין כניסה ראשית ליישוב 3*6
12 אעבלין יציאה ראשית ליישוב 3*6
13 באקה כניסה צפונית ליישוב על עמוד - שני 3*6 590
14 באקה יציאה צפונית מהיישוב על עמוד - שני 3*6 591
15 באקה כניסה צפונית ליישוב על עמוד - ראשון 3*6
16 באקה יציאה צפונית מהיישוב על עמוד - ראשון 3*6
17 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - ראשון 3*6
18 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - שני 3*6
19 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - שלישי 3*6
20 באקה כביש ראשי מרכז העיר מול תחנת דלק על גדר - רביעי 3*6
21 באקה כניסה ראשית מכיוון נתניה על עמוד ראשון 3*6
22 באקה יציאה ראשית לכיוון נתניה על עמוד ראשון 3*6
23 באקה יציאה דרומית ליישוב לכיוון נתניה עמוד שני 3*6
24 באקה כניסה דרומית ליישוב מכיוון נתניה-עמוד שני 3*6
25 בועינה נג'דאת כניסה ראשית ליישוב על גדר לשני כיוונים - שני 3*6 354
26 בועינה נג'דאת כניסה ראשית ליישוב על גדר לשני כיוונים - ראשון 3*6 355
27 בועינה נג'דאת מרכז יישוב על גדר אצטדיון ליד בנין המועצה 3*6 356
28 ביר אלמכסור כביש כניסה וציר ראשי לכפר אחרי כיכר לכיוון כניסה 3*6
29 ביר אלמכסור כביש כניסה וציר ראשי לכפר אחרי כיכר לכיוון יציאה 3*6
30 בית ג'ן כניסה ראשית לישוב 6*2 548
31 בית ג'ן יציאה ראשית מהישוב 6*2 549
32 בענה ד. אלאסד כביש ראשי מחבר שני יישובים 3*6
33 בענה ד. אלאסד יציאה לכיוון הצומת הראשית 3*6
34 ברטעה כניסה ראשית 6*2 642
35 ברטעה יציאה ראשית 6*2 643
36 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף -ראשון 3*6
37 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - שני 3*6
38 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - שלישי 3*6
39 ג'דידה כניסה ליישוב מכיוון כפר יאסיף - רביעי 3*6
40 גת כניסה ראשית לכיוון נתניה 3*6
41 גת כניסה ראשית לכיוון באקה 3*6
42 דבוריה יציאה ראשית ליישוב על גג תחנת דלק פז 6*2 143
43 דבוריה כניסה ראשית ליישוב על גג תחנת דלק פז 6*2 144
44 דבוריה כניסה ראשית ליישוב על גדר תחנת דלק פז 6*2 145
45 דבוריה כניסה ראשית ליישוב על גדר תחנת דלק פז 6*2 146
46 דבוריה כניסה ראשית ליישוב 3*6 147
47 דבוריה יציאה ראשית מיישוב 3*6 148
48 דבוריה כניסה ראשית תחילת הכפר מצד ימין 3*6
49 דבוריה יציאה ראשית תחילת הכפר מצד שמאל 3*6
50 דחי כניסה ראשית לישוב 3*6
51 דחי יציאה ראשית מישוב 3*6
52 דיר אלאסד כניסה ראשית לישוב על עמוד 3*6
53 דיר אלאסד יציאה ראשית מהישוב על עמוד 3*6
54 דיר אלאסד מרכז ישוב לכיוון כניסה - ראשון 3*6
55 דיר אלאסד מרכז ישוב לכיוון כניסה - שני 3*6
56 דיר חנא ציר ראשי דיר חנא לשני כיוונים 3*6
57 דיר חנא במרכז הכפר בכביש הראשי לכיוון עילבון ומג'אר - צד ימין 3*6
58 דיר חנא כביש ראשי לכיוון עראבה על גדר גני דיר חנא - רביעי 3*6
59 דיר חנא כביש ראשי לבאים מעראבה לשני הכיוונים שלישי 3*6
60 דיר חנא כניסה לדיר חנא מכיוון עילבון מג'אר לכיוון עלייה 3*6 371
61 דיר חנא יציאה מדיר חנא לכיוון עילבון מג'אר לכיוון ירידה 3*6 372
62 דיר חנא מרכז הכפר כביש ראשי לכיוון עילבון ומגאר 3*6
63 דיר חנא כביש ראשי לבאים מעראבה לשני הכיוונים שני 3*6
64 דיר חנא כביש ראשי לבאים מעראבה לשני הכיוונים ראשון 3*6
65 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם מצד ימין לכיוון כניסה 3*6 330
66 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם מצד שמאל לכיוון יציאה 3*6 331
67 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם לכיוון כניסה על עמוד 6*2 332
68 דלית אלכרמל בתחילת הכפר מכיוון יוקנעם לכיוון יציאה על עמוד 6*2 333
69 זימר כביש ראשי מכיוון באקה לנתניה מעל לבניין 3*6
70 זימר כביש ראשי מכיוון נתניה לבאקה מעל לבניין 3*6
71 זלפה כניסה ראשית ליישוב 3*6 654
72 זלפה יציאה ראשית מהיישוב - ראשון 3*6 653
73 זלפה יציאה ראשית מהיישוב - שני 3*6
74 זרזיר מרכז זרזיר לכיוון כניסה 3*6
75 זרזיר כניסה לכפר מכיוון הסוללים 3*6
76 זרזיר יציאה מהכפר לכיוון הסוללים 3*6
77 זרזיר יציאה אחרי כיכר ראשונה על עמוד 3*6 224
78 זרזיר כניסה אחרי כיכר ראשונה על עמוד 3*6 225
79 זרזיר כניסה אחרי תחנת דלק על עמוד 3*6 218
80 זרזיר יציאה אחרי תחנת דלק על עמוד 3*6 219
81 זרזיר מרכז זרזיר לכיוון יציאה 3*6
82 טורעאן כניסה ראשית ליישובצמוד לתחנת דלק לשני כיוונים 3*6
83 טורעאן כניסה ראשית ליישוב 3*6
84 טורעאן יציאה ראשית מהיישוב 3*6
85 טורעאן כניסה ראשית ליישוב על גדר ליד תחנת דלק לשני כיוונים 3*6
86 טייבה כביש ראשי ליד גשר צד ימין לכיוון נתניה 3*6
87 טייבה כביש ראשי ליד גשר צד שמאל לכיוון טירה 3*6
88 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - רביעי 3*6
89 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - שלישי 3*6
90 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - שני 3*6
91 טייבה כניסה דרומית ליישוב -עוקף טייבה - ראשון 3*6
92 טייבה העמק כניסה ראשית על עמוד 3*6 158
93 טייבה העמק יציאה ראשית על עמוד 3*6 160
94 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון יציאה ראשון 3*6
95 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון יציאה שני 3*6
96 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון מרכז ראשון 3*6
97 טירה כביש ראשי מעל בניין לכיוון מרכז שני 3*6
98 טירה תחילת היישוב לשני הכיוונים ליד כיכר ראשון 3*6
99 טירה תחילת היישוב לשני הכיוונים ליד כיכר שני 3*6
100 טירה תחילת היישוב לכיוון יציאה ליד כיכר שלישי 3*6
101 טמרה מרכז העיר כניסה מאיזור תעשייה 3*6
102 טמרה כביש ראשי על גדר לשני הכיוונים - שני 3*6
103 טמרה כביש ראשי על גדר לשני הכיוונים - ראשון 3*6
104 טמרה מרכז העיר לכיוון יציאה 3*6
105 טמרה מרכז העיר לכיוון כניסה 3*6
106 טמרה מרכז העיר מעל בניין מול הכיכר 3*6
107 טמרה העמק עמוד כניסה ראשית 6*2
108 טמרה העמק עמוד יציאה ראשית 6*2
109 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - רביעי 3*6
110 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - שלישי 3*6
111 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - שני 3*6
112 יפיע כביש ראשי לשני הכיוונים - ראשון 3*6
113 יפיע כניסה לכיוון נצרת מעל בניין 3*6
114 יפיע יציאה לכיוון מגדל העמק מעל בניין 3*6
115 יפיע כביש ראשי מול הכיכר 3*6
116 יפיע יצאה לכיוון מ.העמק מצד ימין 3*6
117 יפיע כניסה מכיוון מ.העמק מצד ימין 3*6
118 יפיע יציאה לכיוון מגדל העמק עמוד 3*6
119 יפיע כניסה מכיוון מגדל העמק עמוד 3*6
120 ירכא יציאה לצומת ירכא יאסיף על גדר לשני הכיוונים 3*6
121 ירכא כניסה ראשית לכיוון יציאה כניסה לחנות רהיטים 3*6
122 ירכא יציאה ראשית על גדר חנות רהיטים 3*6 494
123 ירכא כניסה ראשית ליד הצומת כניסה לחנות רהטים 6*2 502
124 ירכא כניסה ראשית ליד הצומת לשני הכיוונים 6*2 503
125 כאבול יציאה ראשית על עמוד 3*6
126 כאבול כניסה ראשית על עמוד 3*6
127 כוכב א. אלהיג'א מרכז הכפר ליד מרכז פייס 6*2 240
128 כוכב א. אלהיג'א מרכז הכפר ליד מרכז פייס 6*2 239
129 כוכב א. אלהיג'א כניסה ראשית לישוב 3*6 241
130 כוכב א. אלהיג'א יציאה ראשית מהשוב 3*6 242
131 כעביה כעביה חג'אג'רה חילף טבאש כיכר ראשית - שלישי 3*6 211
132 כעביה כעביה חג'אג'רה חילף טבאש כיכר ראשית - שני 3*6 212
133 כעביה כעביה חג'אג'רה חילף טבאש כיכר ראשית - ראשון 3*6 213
134 כפר ברא מרכז ישוב - כיוון יציאה 6*2
135 כפר ברא יציאה ראשית מהיישוב על עמוד שני 3*6
136 כפר ברא כניסה ראשית ליישוב על עמוד שני 3*6
137 כפר ברא יציאה ראשית מהיישוב על עמוד ראשון 3*6 712
138 כפר ברא כניסה ראשית ליישוב על עמוד ראשון 3*6 713
139 כפר ברא מרכז ישוב - כיוון כניסה 6*2
140 כפר יאסיף כביש ראשי לכיוון מרכז על עמוד 3*6 518
141 כפר יאסיף כביש ראשי לכיוון ירכא על עמוד 3*6
142 כפר יאסיף כביש ראשי מרכז יישוב לשני הכיוונים 6*2 519
143 כפר כנא כניסה ראשית על עמוד ראשון - כניסה מכיוון משהד 3*6
144 כפר כנא יציאה ראשית על עמוד ראשון - יציאה לכיוון משהד 3*6
145 כפר כנא כניסה ראשית על עמוד שני - כניסה מכיוון משהד 3*6
146 כפר כנא יציאה ראשית על עמוד שני - יציאה לכיוון משהד 3*6
147 כפר כנא על גדר ב''ס 6*2
148 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר בחזית מעל הדואר לכיוון נצרת 3*6
149 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר חטיבת ביניים - שלישי 3*6
150 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר חטיבת ביניים - שני 3*6
151 כפר כנא כביש ראשי על גדר בית ספר חטיבת ביניים - ראשון 3*6
152 כפר כנא יציאה מהכפר לכיוון צומת בית רימון ראשון 3*6
153 כפר כנא כניסה לכפר מכיוון צומת בית רימון - שני 3*6
154 כפר כנא יציאה מהכפר לכיוון צומת בית רימון שני 3*6
155 כפר כנא כניסה לכפר מכיוון צומת בית רימון - ראשון 3*6
156 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - חמישי 3*6
157 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - רביעי 3*6
158 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - שלישי 3*6
159 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - שני 3*6
160 כפר כנא כניסה / יציאה לכפר מכיוון צומת בית רימון על גדר - ראשון 3*6
161 כפר מנדא כביש ראשי מול השוק - ראשון 3*6 230
162 כפר מנדא כביש ראשי מול השוק - שני 3*6 231
163 כפר מנדא כביש ראשי מול השוק - שלישי 3*6 232
164 כפר מסר כניסה ראשית ליישוב 6*2 163
165 כפר מסר יציאה ראשית מהיישוב 6*2 164
166 כפר סמיע עמוד כניסה ראשית 6*2
167 כפר סמיע עמוד יציאה ראשית 6*2
168 כפר קרע מרכז היישוב כניסה/יציאה 3*6 629
169 כפר קרע מרכז היישוב לכיוון יציאה מעל חנות 3*6 630
170 כפר קרע מרכז היישוב כניסה מעל חנות 6*2 632
171 כפר קרע מרכז היישוב לכיוון יציאה מעל חנות 6*2 633
172 כפר קרע מרכז היישוב מעל בניין 3*6
173 מג'אר כניסה ראשית ליישוב מכיוון טבריה 3*6
174 מג'אר יציאה ראשית מהיישוב לכיוון טבריה 3*6
175 מג'אר כביש ראשי כניסה 3*6 361
176 מג'אר כביש ראשי יציאה 3*6 362
177 מג'ד אלכרום כניסה מכיוון עכו - שני 3*6
178 מג'ד אלכרום יציאה לכיוון עכו - שני 3*6
179 מג'ד אלכרום כניסה מכיוון עכו - ראשון 3*6
180 מג'ד אלכרום יציאה לכיוון עכו - ראשון 3*6
181 מג'ד אלכרום יציאה לכיוון עכו צד שמאל 3*6
182 מג'ד אלכרום כניסה מכיוון עכו צד שמאל 3*6
183 מכר כניסה ראשית מכיוון עכו 3*6
184 מכר יציאה ראשית לכיוון עכו 3*6
185 מכר ג'דידה כניסה ראשית מכיוון עכו על גדר איצטדיון - שלישי 6*2 478
186 מכר ג'דידה כניסה ראשית מכיוון עכו על גדר איצטדיון - שני 6*2 479
187 מכר ג'דידה כניסה ראשית מכיוון עכו על גדר איצטדיון - ראשון 6*2 480
188 מעלות יציאה מערבית מאיזור תעשייה 3*6
189 מעלות כניסה מערבית מאיזור תעשייה 3*6
190 משהד כביש ראשי מול בניין המועצה ראשון 3*6 173
191 משהד כביש ראשי מול בניין המועצה שני 3*6 174
192 משירפה כניסה ראשית על גדר 6*2 658
193 משירפה יציאה ראשית על גדר 6*2 659
194 נאעורה העמק כביש ראשי על עמוד כניסה 3*6
195 נאעורה העמק כביש ראשי על עמוד יציאה 3*6
196 נחף בכניסה הראשית - ראשון 3*6
197 נחף בכניסה הראשית - שני 3*6
198 נחף בכניסה הראשית - שלישי 3*6
199 נין העמק כניסה ראשית 3*6
200 נין העמק יציאה ראשית 3*6
201 נצרת כניסה מכיוון ציפורי מול תחנת דלק לכיוון העיר - אחרי הכיכר 3*6
202 נצרת יציאה מכיוון ציפורי מול תחנת דלק לפני הכיכר 3*6
203 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר שלישית לכיוון ירידה - על גדר 3*6
204 נצרת יציאה לכיוון צפורי עמוד צד שמאל 6*2 2-b
205 נצרת כניסה מכיוון צפורי מצד ימין על עמוד 6*2 2-a
206 נצרת כניסה מכיוון ציפורי בעלייה מצד שמאל 3*6
207 נצרת יציאה לכיוון ציפורי בירידה מצד ימין 3*6
208 נצרת צומת אלח'אנוק על גדר ליד משטרה - ראשון 3*6
209 נצרת צומת אלח'אנוק ליד תחנת אוטובוס - ראשון 3*6 14
210 נצרת צומת אלח'אנוק ליד תחנת אוטובוס - שני 3*6 15
211 נצרת צומת אלח'אנוק ליד תחנת אוטובוס - שלישי 3*6 16
212 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון ריינה מול הצומת - ראשון 3*6 17
213 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון ריינה מול הצומת - שני 3*6 18
214 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון ריינה מול הצומת - שלישי 3*6 19
215 נצרת צומת אלח'אנוק לבאים מכיוון עוקף נצרת עילית 3*6 20
216 נצרת בית חולים איטלקי כביש מחבר מוסמאר מאר יוסף על עמוד - ראשון 3*6
217 נצרת צומת אלח'אנוק על גדר ליד משטרה - שני 3*6
218 נצרת לפני צומת אלח'אנוק על גג בניין לבאים מכיוון ריינה - שני 3*6
219 נצרת לפני צומת אלח'אנוק על גג בניין לבאים מכיוון ריינה - ראשון 3*6
220 נצרת כביש ראשי נמסאוי - אלח'אנוק על גדר לשני הכיוונים - שני 3*6
221 נצרת כביש ראשי נמסאוי - אלח'אנוק על גדר לשני הכיוונים - ראשון 3*6
222 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר לכיוון נצרת עילית -ראשון 3*6 27
223 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר לכיוון נצרת עילית -שני 3*6 26
224 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר לכיוון נצרת עילית - שלישי 3*6 27-a
225 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר בעלייה לכיוון נצרת עילית - שני 3*6
226 נצרת כביש נמסאוי-מוסמאר בעלייה לכיוון נצרת עילית - ראשון 3*6
227 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - ראשון 3*6 28
228 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - שני 3*6 29
229 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - שלישי 3*6 30
230 נצרת כביש ראשי מול ב"ס סנט גוזיף שלט - רביעי 3*6 31
231 נצרת כביש ראשי נמסאוי מול ב"ס סנט גוזיף ליד תחנת אוטובוס 3*6 32
232 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - ראשון מלמעלה 3*6
233 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - שני 3*6
234 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - שלישי 3*6
235 נצרת כביש עוקף ממול לכניסת דודג סנטר - רביעי 3*6
236 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - ראשון 3*6
237 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - שני 3*6
238 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - שלישי 3*6
239 נצרת כניסה למתחם ביג פאשן - רביעי 3*6
240 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - חמישי 3*6
241 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - רביעי 3*6
242 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - שלישי 3*6
243 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - שני 3*6
244 נצרת כביש עוקף , מול צומת המוסכים לשני הכיוונים - ראשון 3*6
245 נצרת עוקף , מול תחנת דלק , לכיוון נצרת עילית 3*6 51
246 נצרת עוקף , מול תחנת דלק , לכיוון נצרת עילית באמצע לשני הכיוונים 3*6 52
247 נצרת עוקף , מול תחנת דלק , לכיוון חיפה 3*6 53
248 נצרת כביש ראשי על גדר מלון גרדניה - יציאה לכיוון עפולה - ראשון 3*6 55
249 נצרת כביש ראשי על גדר מלון גרדניה - יציאה לכיוון עפולה - שני 3*6 56
250 נצרת כביש ראשי מול מלון גרדניה ליד אבראג' נצרת - שני 3*6 58
251 נצרת כביש ראשי מול מלון גרדניה ליד אבראג' נצרת - ראשון 3*6 57
252 נצרת כביש ראשי על גדר ב''ס - מול אבראג' נצרת בכניסה לגרדניה - ראשון 3*6 49
253 נצרת כביש ראשי על גדר ב''ס - מול אבראג' נצרת בכניסה לגרדניה - שני 3*6 50
254 נצרת כיכר אלביר בעליות מעפולה , על גדר ליד כיכר וצומת אלביר - שני 3*6 70
255 נצרת כיכר אלביר בעליות מעפולה , על גדר ליד כיכר וצומת אלביר - ראשון 3*6 71
256 נצרת בכניסת ב''ח אנגלי מול הכיכר - שני 3*6
257 נצרת בכניסת ב''ח אנגלי מול הכיכר - ראשון 3*6
258 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - ראשון 3*6
259 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - שני 3*6
260 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - שלישי 3*6
261 נצרת כביש ראשי פאולוס הששי ליד ביטוח לאומי ישן - רביעי 3*6
262 נצרת כביש ראשי מול מלון הגליל גדר מירילנד - שני 3*6
263 נצרת כביש ראשי מול מלון הגליל גדר מירילנד זווית - ראשון 3*6
264 נצרת כביש ראשי בעלייה למלון הגליל על גדר - שני 3*6
265 נצרת כביש ראשי בעלייה למלון הגליל על גדר - ראשון 3*6
266 נצרת בעלייה ליד ב''ס סמאר 3*6
267 נצרת מול ב''ס מסאר לכיוון הירידה 3*6
268 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - רביעי 3*6
269 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - שלישי 3*6
270 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - שני 3*6
271 נצרת כביש ראשי כיכר המעיין - ראשון 3*6
272 נצרת צפון העיר כביש סאליזיאן - שני 3*6
273 נצרת צפון העיר כביש סאליזיאן - ראשון 3*6
274 נצרת שכונת שנלר בצומת הכניסה על גבעה 3*6
275 נצרת שכונת שנלר בצומת הכניסה על גבעה 3*6
276 נצרת שכונת שנלר בכניסה זווית על גדר 3*6
277 נצרת שכונת שנלר מול הכיכר בכניסת ב''ס אלגליל 3*6
278 נצרת צומת אום ואסף לכיוון יפיע לפני כיכר הפיקוד 3*6
279 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - ראשון 3*6 99-a
280 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - שני 3*6 99-b
281 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - שלישי 3*6 99-c
282 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - רביעי 3*6 99-d
283 נצרת צומת אום ואסף מול מרכז מסחרי לשני הכיוונים - חמישי 3*6 99-e
284 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - ראשון 6*2 99
285 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - שני 6*2 100
286 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - שלישי 6*2 101
287 נצרת צומת הפיקוד על גג בנק מרכנתיל - רביעי 6*2 102
288 נצרת צומת סאלזיאן על גדר ספר סלזיאן 3*6
289 נצרת כביש ראשי לכיוון עראבה על גדר גני דיר חנא 3*6
290 נצרת כיכר מוסמאר לכיוון העלייה לנצרת עילית ובית חולים איטלקי - שני 3*6
291 נצרת כיכר מוסמאר לכיוון העלייה לנצרת עילית ובית חולים איטלקי - ראשון 3*6
292 נצרת כביש סלזיאן על גדר ליד בית ספר אינגליה 3*6
293 נצרת יציאה לכיוון ציפורי 120מ''מ
294 נצרת כביש ראשי כניסה דרומית 7.5*9.5
295 נצרת ציר ראשי כניסה מכיוון ציפורי 120מ''מ
296 נצרת עוקף , מול הצומת לשלושה הכיוונים 3*6
297 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר שלישית לכיוון עלייה - על גדר 3*6
298 נצרת כניסה מכיוון ציפורי בעליה לשכונת הגליל - עמוד ראשון 3*6
299 נצרת כניסה מכיוון ציפורי בעליה לשכונת הגליל - עמוד שני 3*6
300 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית לפני כיכר שנייה לכיוון עליה מצד שמואל - עמוד שלישי 3*6
301 נצרת יציאה לכיוון ציפורי בירידה משכונת הגליל - עמוד ראשון 3*6
302 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית כיכר ראשונה לכיוון ירידה - עמוד שני 3*6
303 נצרת שכונת הגליל כניסה מערבית לפני כיכר שנייה לכיוון ירידה מצד ימין - עמוד שלישי 3*6
304 נצרת בית חולים איטלקי כביש מחבר מוסמאר מאר יוסף על עמוד - שני 3*6
305 נצרת מול ב''ס מסאר לכיוון העלייה 3*6
306 סג'ור כניסה מערבית לראמה צומת סג'ור מול הכיכר - שני 3*6
307 סג'ור כניסה מערבית לראמה צומת סג'ור מול הכיכר - ראשון 3*6
308 סולם כניסה לכפר על גדר ב"ס 3*6 162
309 סולם כניסה ראשית לכפר על גדר לכיוון כניסה 3*6 161
310 סכנין כניסה מכיוון משגב על עמוד 3*6 400
311 סכנין יציאה לכיוון משגב על עמוד 3*6 401
312 סכנין כביש ראשי יציאה לכיוון משגב - ראשון 3*6
313 סכנין כביש ראשי יציאה לכיוון משגב - שני 3*6
314 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים - רביעי 3*6 412
315 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים - שלישי 3*6 411
316 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים - שני 3*6 409
317 סכנין כביש ראשי מרכז לשני הכיוונים - ראשון 3*6 407
318 סכנין מרכז היישוב לשני הכיוונים על גדר - ראשון 3*6
319 סכנין מרכז היישוב לשני הכיוונים על גדר - שני 3*6
320 סכנין כביש ראשי מרכז מול המסגד ליד כניסה לאיצטדיון - ראשון 3*6
321 סכנין כביש ראשי מרכז מול המסגד ליד כניסה לאיצטדיון - שני 3*6
322 סנדלה ציר ראשי לכיוון גנין - ראשון 3*6
323 סנדלה ציר ראשי לכיוון עפולה - שני 3*6
324 סנדלה ציר ראשי לכיוון גנין - שני 3*6
325 סנדלה ציר ראשי לכיוון עפולה - ראשון 3*6
326 עארה כניסה ראשית - שני 3*6
327 עארה כניסה ראשית - ראשון 3*6
328 עוספיה כביש ראשי חוצה יישוב על גג בניין לכיוון דאליה 6*2 351
329 עוספיה כביש ראשי חוצה יישוב על גג בניין לכיוון חיפה 6*2 352
330 עוספיה כביש ראשי על גדר מול רונסון - שני 3*6
331 עוספיה כביש ראשי על גדר מול רונסון - ראשון 3*6
332 עילבון כביש עוקף לכיוון מג'אר ק.1 6*2 357
333 עילבון כביש עוקף לכיוון מג'אר ק.2 6*2 358
334 עילבון כביש עוקף לכיוון צומת גולני ק. 1 6*2 359
335 עילבון כביש עוקף לכיוון צומת גולני ק. 2 6*2 360
336 עילבון עוקף עילבון לכיוון מגאר סכנין 3*6
337 עילבון עוקף עילבון לכיוון טבריה 3*6
338 עילוט איצטדיון כדורגל עילוט ,שער כניסה ראשי 3*6
339 עילוט איצטדיון כדורגל עילוט ,שער כניסה ראשי 3*6
340 עילוט איצטדיון כדורגל עילוט ,שער כניסה ראשי 3*6
341 עילוט כניסה ראשית 3*6
342 עילוט יציאה ראשית 3*6
343 עין מאהל כניסה ראשית על גדר לשני הכיוונים שני 3*6 132
344 עין מאהל כניסה ראשית ליישוב על גדר לשני כיוונים ראשון 3*6 131
345 עראבה כביש ראשי לכיוון מרכז 3*6
346 עראבה כביש ראשי לכיוון סכנין 3*6
347 עראבה ציר ראשי כניסה לכפר מכיוון דיר חנא מצד ימין 3*6 381
348 עראבה ציר ראשי יציאה מהכפר לכיוון דיר חנא מצד שמאל 3*6 390
349 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון דיר חנא - ראשון 6*2 385
350 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון סכנין - ראשון 6*2 384
351 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון דיר חנא - שני 6*2 386
352 עראבה כביש ראשי חוצה כפר על עמוד לכיוון סכנין - שני 6*2 383
353 ערערה כניסה ראשית 3*6
354 ערערה יציאה ראשית 3*6
355 ערערה כביש ראשי מול איצטדיון שלט ראשון 6*2 635
356 ערערה כביש ראשי מול איצטדיון שלט שני 6*2 636
357 ערערה כביש ראשי מול איצטדיון שלט שלישי 6*2 637
358 ערערה מרכז היישוב לכיוון כניסה 1 6*2 639
359 ערערה מרכז היישוב לכיוון כניסה 2 6*2 638
360 ערערה כביש ראשי מרכז היישוב המשך עליה צד שמאל - ראשון 6*2
361 ערערה כביש ראשי מרכז היישוב המשך עליה צד שמאל - שני 6*2
362 פקיעין כניסה ראשית מכיוון מעלות - ראשון 3*6
363 פקיעין כניסה ראשית מכיוון מעלות - ראשון 3*6
364 פרדיס יציאה ראשית דרומית 3*6
365 פרדיס כניסה ראשית דרומית 3*6
366 פרדיס כביש ראשי - כניסה לישוב 3*6
367 פרדיס כביש ראשי - יציאה מהישוב 3*6
368 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון נתניה - שני 3*6
369 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון טייבה - שני 3*6
370 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון נתניה על עמוד לכיוון לטייבה - ראשון 6*2 703
371 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון טייבה על עמוד לכיוון נתניה - ראשון 6*2 704
372 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון נתניה על עמוד לכיוון לטייבה - שני 6*2
373 קלנסאוה כביש ראשי חוצה מכיוון טייבה על עמוד לכיוון נתניה - שני 6*2
374 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון נתניה -ראשון 3*6
375 קלנסאוה כביש ראשי קרוב לכניסה הראשית לכיוון טייבה - ראשון 3*6
376 ראמה כניסה ראשית מכיוון כרמיאל על גג מרכז מסחרי לשני הכיוונים - ראשון 6*2 427
377 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - רביעי 3*6 422-1
378 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - שלישי 3*6 422-2
379 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - שני 3*6 422-3
380 ראמה כניסה ראשית ליישוב לשני הכיוונים - ראשון 3*6 422-4
381 ראמה כביש חוצה כפר לכיוון מעלות על גדר בית ספר - ראשון 3*6 424
382 ראמה כביש חוצה כפר לכיוון מעלות על גדר בית ספר - שני 3*6 425
383 ריינה מרכז יישוב מול בנין המועצה לכיוון כפר כנא 3*6
384 ריינה מרכז יישוב מול בנין המועצה לכיוון נצרת 3*6
385 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - ראשון 3*6
386 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - שני 3*6
387 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - שלישי 3*6
388 ריינה מרכז היישוב ליד כביש שרות - רביעי 3*6
389 שיבלי כניסה ראשית ליישוב ראשון 6*2 150
390 שיבלי כניסה ראשית ליישוב שני 6*2 149
391 שעב יציאה ראשית 3*6
392 שעב כניסה ראשית 3*6
393 שפרעם כניסה ראשית על גדר לשני הכיוונים לפני כיכר אחרי פז 3*6
394 שפרעם כניסה ראשית דרומית ליד מפעלי קדמאני 3*6
395 שפרעם יציאה ראשית דרומית ליד מפעלי קדמאני 3*6
396 שפרעם כניסה ראשית דרומית 3*6
397 שפרעם יציאה ראשית דרומית 3*6
398 שפרעם כניסה ליד פייס זווית 1 3*6
399 שפרעם כניסה ליד פייס זווית 2 3*6
400 שפרעם כניסה דרומית על עמוד ליד הכיכר לשני הכיוונים 3*6 251
401 שפרעם כניסה על עמוד מול אגד 6*2 256
402 שפרעם יציאה על עמוד מול אגד 6*2 257
403 שפרעם מרכז יישוב על גדר לשני הכיוונים ראשון 3*6
404 שפרעם מרכז יישוב על גדר לשני הכיוונים שני 3*6
405 שפרעם כניסה מכיוון צומת קרית אתא על חזית קניון שפרעם ראשון 3*6
406 שפרעם כניסה מכיוון צומת קרית אתא על חזית קניון שפרעם שני 3*6